Wie zijn wij?

Wij stellen ons ten doel om zo snel mogelijk een warm, veilig en gezellig huis met begeleiding en zorg te bereiken voor onze jongvolwassen kinderen met een verstandelijke beperking en/of autisme. We willen een huis waar ze zich thuis voelen. Een thuis in de bekende omgeving Zoetermeer, waar ze ooit op school zaten, waar ze de intocht van Sinterklaas meemaakten in het Stadshart, waar ze zwommen in de noord AA en waar het zo prettig wonen is. Kortom in een, vanuit onze kinderen bezien, zo normaal mogelijke omgeving.

Regisseur en cameraman bij Rope filmproductions | Deze film is gesponsord door dhr. Peter Clignett:

Omgeving

We zien het als een pluspunt als onze kinderen aan het gewone leven deel kunnen nemen door iets zinvols aan de wijk bij te dragen zodat we een omgeving (maatschappij) krijgen die diversiteit als een meerwaarde ziet. Inclusie gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking.

Zorg

In onze visie zijn zorg en wonen gescheiden: de partij die de zorg levert is niet per definitie ook de verhuurder. De bekostiging van zorg en huur geschiedt via twee aparte stromen. Wanneer dit niet het geval is ontstaat er in onze ogen een instelling, hoe klein of groot de bewonersgroep ook is. De begeleiding is gericht op persoonlijke en sociale ontwikkeling. Er is een respectvolle relatie tussen bewoner en begeleiding. Begeleiding is als het ware op visite in het huis van de bewoners. Wat de bewoners nodig hebben is het uitgangspunt. De regie/eindverantwoordelijkheid blijft altijd bij de vertegenwoordigers van de bewoners. Ouders behouden de vrijheid om dingen met hun kinderen te blijven doen; ook broers en zussen blijven betrokken. Iedereen werkt samen aan het ontwikkelen van de mogelijkheden van de bewoners zodat hun zelfredzaamheid en zelfvertrouwen wordt vergroot. Daarbij ligt de focus niet op moeilijk verstaanbaar gedrag maar op potenties en krachten.

Wonen

We willen duurzaam en met een beschermd karakter wonen. Door twee gemeenschappelijke woonkamers met tv/zithoek en twee vast samengestelde groepen streven we naar een gezinsstructuur met huiselijke sfeer.  Dit komt duidelijk tot uitdrukking in het samen koken en eten, het vieren van feesten en uitstapjes. Daarnaast is er uitdrukkelijk ruimte en respect voor een eigen leven en eigen ruimte. Iedere bewoner heeft daarom een appartement. Aandacht en stimuleren van de sociale relaties buiten het huis, blijft belangrijk.