www.villa-eigenwijze.nl

Bestuur

De bestuurders zijn vrijwilligers, die voor hun werkzaamheden géén beloning of vergoeding ontvangen. Kosten die zij maken voor en in opdracht van de stichting worden vergoed onder overlegging van een nota met omschrijving van de gemaakte kosten.

Het bestuur bestaat uit:

Karin Bakkers, voorzitter
Tel: 06- 345 444 20  of  079 331 45 81
Email: voorzitter@villaeigenwijze.nl

Tinneke de Jong, secretaris
Tel: 06-214 618 98
Email: secretaris@villaeigenwijze.nl

Leo Heurter, penningmeester
Tel: 079-361 79 47
Email: penningmeester@villaeigenwijze.nl

Henk Brinkman, bestuurslid
Tel: 06-575 832 81
Email: contact@villaeigenwijze.nl

Ron van den Broek, bestuurslid
Tel: 079-361 84 42
Email: contact@villaeigenwijze.nl

Stichting Villa Eigenwijze is ingeschreven bij de Kamer van  Koophandel onder nummer 65452313.

Stichting Villa Eigenwijze heeft de ANBI status

Bankrekening: NL43 INGB 0007 1973 25 o.v.v. Stichting Villa Eigenwijze Zoetermeer