Wie zijn wij?

Wij, de ouders woonachtig in Zoetermeer of nabije omgeving, streven naar een toekomstig huis waarin veel aandacht is voor een actief en sociaal leven met activiteiten zowel binnen als buitenshuis. We zullen veel gelegenheid creëren voor sport en hobby’s. Eenzaamheid en afzondering van de samenleving willen we te allen tijde voorkomen en zal een blijvend agendapunt worden bij overleg over de gang van zaken in het huis en het sociale leven van haar bewoners.  Op deze manier horen onze kinderen er echt bij in de samenleving van Zoetermeer.

VISIE

De toekomstige bewoners van Villa Eigenwijze hebben, ondanks hun afhankelijkheid recht op een eigen woonplek met kwaliteit. Onze visie staat uitgebreid beschreven in het projectplan. Hierin zijn een drietal speerpunten verwoord: zorg, wonen en omgeving.  

Zorg: In onze visie zijn zorg en wonen gescheiden: de partij die de zorg levert is niet per definitie ook de verhuurder. De bekostiging van zorg en huur geschiedt via twee aparte stromen. Wanneer dit niet het geval is ontstaat er in onze ogen een instelling, hoe klein of groot de bewonersgroep ook is. De begeleiding is gericht op persoonlijke en sociale ontwikkeling. Er is een respectvolle relatie tussen bewoner en begeleiding. Begeleiding is als het ware op visite in het huis van de bewoners. Wat de bewoners nodig hebben is het uitgangspunt. De regie/eindverantwoordelijkheid blijft altijd bij de vertegenwoordigers van de bewoners. Ouders behouden de vrijheid om dingen met hun kinderen te blijven doen; ook broers en zussen blijven betrokken. Iedereen werkt samen aan het ontwikkelen van de mogelijkheden van de bewoners zodat hun zelfredzaamheid en zelfvertrouwen wordt vergroot. Daarbij ligt de focus niet op moeilijk verstaanbaar gedrag maar op potenties en krachten.

Wonen:  We willen duurzaam en met een beschermd karakter wonen. Middels twee gemeenschappelijke woonkamers met tv/zithoek en twee vast samengestelde groepen streven we naar een gezinsstructuur met huiselijke sfeer.  Dit komt duidelijk tot uitdrukking in het samen koken en eten, het vieren van feesten en uitstapjes. Daarnaast is er uitdrukkelijk ruimte en respect voor een eigen leven en eigen ruimte. Iedere bewoner heeft daarom een appartement. Aandacht en stimuleren van de sociale relaties buiten het huis, blijft belangrijk.

Omgeving: Wij zien het als een meerwaarde als onze kinderen aan het gewone leven deel kunnen nemen door iets zinvols aan de wijk bij te dragen zodat we een omgeving (maatschappij) krijgen die diversiteit als een meerwaarde ziet. Inclusie gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking.