23 mei 2016 – Stukje Geschiedenis

In oktober 2014 werd een avond in de Zoetelaar georganiseerd door Ipse-de Bruggen omtrent het opzetten van een wooninitiatief voor kinderen met een beperking. Na die avond bleek al gauw dat een aantal mensen enthousiast was over dit idee en in februari 2015 ontstond Wooninitiatief Zoetermeer. Tot op heden vergaderen we een paar keer per jaar op de Keerkring, de zmlk school waar enkele van onze kinderen zitten/zaten.

In de zomer van 2015 was er een oergezellig midgetgolfuitje waar onze kinderen elkaar voor het eerst hebben ontmoet.