Oktober 2017 – Een maand om nooit te vergeten!

Op de eerste dag van deze maand hebben we een goed gesprek met Simone Westerman van Vidomes. t’ Seghewaert lijkt een serieuze optie. Er zijn positieve ontwikkelingen gaande in Zoetermeer qua zorgwoningen. Er dient gebouwd /gerenoveerd voor 3 doelgroepen tw ouderen vanaf 55 plus, jongeren en zorg.

Er zijn nu 4 scenario’s voor. 1. Renovatie-2. Deels renovatie.3. Deels sloop.4. Totale sloop, samen met bewoners wordt hier over gepraat. Dit jaar nog wordt een keuze gemaakt uit deze 4 scenario’s  en dan zal het nog wel een paar jaar duren voor er daadwerkelijk bijvoorbeeld een nieuw gebouw staat. Er zit natuurlijk ook een financieel en risico aspect aan alles maar als de keuze gemaakt is kunnen ze nog concreter alles uitwerken.

Op 6 oktober hebben we een constructief gesprek met de goede woning DGW. Een nieuwe locatie wordt genoemd: Kwadrant B&F. De gemeente moet nog akkoord gaan met dit voorstel.

Op 7 oktober staat Villa Eigenwijze met kraam op de dag van de duurzaamheid. Wethouder Taco Kuiper vertelde blij te zijn dat er beweging kwam bij ons!

Op 9 oktober hadden we een DOORBRAAK! DGW wil serieus een plan gaan uitwerken voor huisvesting van Villa Eigenwijze in het gebied Kwadrant B&F ( zie plaatjes).De gemeente is eigenaar van de grond op deze locatie en heeft de verdere ontwikkeling van dit gebied uitbesteed aan de ontwikkelcombinatie “AM-Dura-Synchroon”. In november wordt van hen een verder uitgewerkt ambitiedocument verwacht m.b.t. deze locatie. De gemeente verwacht dat er 200 tot 400 koopwoningen geplaatst worden en dat er ook een mogelijkheid voor zorgwoningen komt.

Hoe nu verder: Er zijn nu 2 serieuze opties in het vizier: ’t Seghewaert ( Vidomes) en Kwadrant B&F  (DGW).