2023-10-12 Villa Eigenwijze is een ANBI

Schenken aan Villa Eigenwijze? Dan zijn speciale fiscale regels van toepassing. We hebben de belangrijkste voor u op een rijtje gezet.

Stichting Villa Eigenwijze Zoetermeer is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2023 gelden de volgende fiscale voordelen:

  • een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang;
  • uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;
  • als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Meer informatie over aftrekken van giften

Het bedrag dat u schenkt komt dus volledig ten goede aan Villa Eigenwijze.

Meer informatie over fiscale onderwerpen? Bel met de Belastingtelefoon op 0800 – 0543 of kijk op www.belastingdienst.nl.