7 juli 2018 – Informatiemarkt “Happy Days”

In het project “Happy Days” is ook ruimte ingeruimd voor 40 sociale huurappartementen. Daarom is er een bestuurslid van de Stiching naar de informatiemarkt geweest. Na een uitvoerig gesprek met de aanwezige voorlichters bleek dat alles nog in een verkennend/ontwikkelingsstadium is. Met betrekking tot de sociale huurwoningen werd verwezen naar de Gemeente Zoetermeer en naar De Goede Woning die mogelijk partij wordt in de realisatie en het beheer van de sociale huurwoningen.