12 februari 2017 – Ontwikkelingen

3 februari 2017 – Weer naar de gemeente

Het jaar 2017 begon met een nieuw gesprek bij de gemeente. Na een mail aan Isabelle Vugs-Vink wijkwethouder met o.a. zorg in de portefeuille kwamen we in gesprek met Lon Chi, woningbouwaanjager en Joost Kol-adviseur wonen. Naar aanleiding van het document “Woonvisie 2015 Zoetermeer” vroegen we naar de ambities die van toepassing zijn op onze doelgroep. Lon  Chi en Joost Kol konden hierover niets met zekerheid zeggen maar zullen het navragen. In dit gesprek kwam ook weer het buurtschap van Peter Hop naar voren waarin wij mogelijk zouden participeren Lon Chi meldde dat er een grote kans is dat het project van Peter Hop doorgaat. Lon Chi meldt verder dat binnenkort de boerderij op Voorweg 112 in de verkoop gaat en dat daar een mogelijkheid voor ons zou kunnen liggen.

13 december 2016 – Gesprek met Rosemarie Weber van de Goede woning

Rondom de feestdagen hebben we een afspraak met Rosemarie Weber van de Goede woning. Als we bereid zijn om aan te sluiten bij lopende projecten, dus zonder al te veel maatwerk, zijn er mogelijkheden te bedenken. Ook had zij oor voor samenwerking met Peter Hop.

16 november 2016 – Gesprek met Peter Hop

Peter Hop is werkzaam als zelfstandig bestuursadviseur & interim-manager en programmaleider in de zorgsector. Aandachtsgebieden: zorg voor ouderen, zorg voor mensen een verstandelijke beperking, maar ook vraagstukken in brede veld van het sociale domein, vullen al jaren zijn agenda. Het ontwikkelen van (sociale) woonomgevingen waarin de zelforganisatie van (kwetsbare) burgers een groeiende plaats krijgt, boeien hem in toenemende mate. Rondom dit thema werkt hij op dit moment aan een buurtschap in Zoetermeer. Dit Buurtschap aan de Palthelaan in Zoetermeer heeft onze grootste interesse omdat het precies past in onze visie van een inclusieve samenleving. Het buurtschap beoogt: een woon-, werk en leefomgeving te ontwikkelen waarin zowel kwetsbare als niet kwetsbare burgers beiden een plaats hebben. Een buurtschap waar ruimte is voor ontmoeting en samenwerking waarin ieders kwaliteiten benut zullen worden.

7 Juli 2016 – Zorgverlener

In deze zomer hebben we na intensief onderzoek een zorgverlener gekozen die helemaal bij ons past: ASVZ. Met een schat aan ervaring en kennis als het gaat om mensen met een verstandelijke beperking en met een zorgvisie die goed aansluit bij alle veranderingen in Zorgland menen wij de beste partner voor de begeleiding van onze kinderen te hebben gekozen. Samen aanpakken, met open blik en daarbij kijken wat wel kan is de koers die we straks gaan varen. Op 10 oktober ondertekenden we de intentieverklaring met ASVZ.

Namens het bestuur,
Karin Bakkers